I 20 år har Birgit søkt om å få omgjort det brakke jordet til boligformål: – Hvorfor skal vi ta dyrkbar jord?

På tomta ligger det i dag det søkeren beskriver som en gammel låve og et falleferdig våningshus. Nå har hun søkt fem ganger om å få bygge boliger der.