Her vil de legge til rette for boliger: – Området brukes ikke til noe i dag

– Det er jo ikke tvil om at vi trenger flere boliger lengre inn på øya. Ikke alt trenger å ligge helt opp mot Tønsberg.