Bjørn Vidar vil omregulere hjemmet sitt fra landbruk til bolig: – Vi kan ikke foreta oss noe her i dag

Boligen ligger fortsatt i LNF-område etter at den forrige eieren la ned driften.