Få har sett Tønsberg fra denne vinkelen – det vil Eirik og Thorvald gjøre noe med

Nå lanserer eierne spektakulære planer for å gjenreise byens gamle storstue.