Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det vanskeligere å få skolefri

Artikkelen er over 7 år gammel

Grunnskolene på Nøtterøy får nye retningslinjer for fravær. Det mener Gerhard Tost er viktig.

Selv har han søkt om skolefri for sin datter Michelle (14) flere ganger. Årsaken er spesiell. Michelle er verdens yngste jente på Sør-Amerikas høyeste fjell Aconcagua.

– Vi har hatt en god dialog med både lærere og administrasjonen på Teigar ungdomsskole. For vår del er det heller ikke vanskelig for lærerne å se hva fridagene blir brukt til, sier Gerhard Tost, som sammen med datteren har besteget mange fjell.

Hun har allerede sittet askefast i Katmandu og vært høyt oppe på Mount Everest to ganger. Nøtterøy-jenta var bare 11 år da hun sammen med faren gikk til Base Camp på den nepalske siden, en åtte dagers marsj til 5.300 meter over havet.

LES OGSÅ: Her er nye retningslinjer for permisjon i Nøtterøy-skolene

Viktig skolearbeid

Én gang har Michelles foreldre bedt om fri mer enn to uker. Ekspedisjonene må gjennomføres i visse sesonger, og det blir vanligvis i løpet av høsten og vinteren.

– Dermed legges ekspedisjonene til feriene, men de tar gjerne tre uker. Da blir det 14 dager vi ber om skolefri. De gangene Michelle har vært borte fra skolen, har vi vært svært bevisste på at hun må gjøre skolearbeid, sier Gerhard Tost.

Lekser leses på basecamp, og fraværet har ikke slått negativt ut på resultatene.

– Turene våre gir en merverdi for Michelle. Vi møter nye kulturer og hun håndterer media. Det er ikke tvil om hva vi gjør når Michelle har et par ukers ekstra fri, sier Tost.

Elevfraværet øker

Det er kanskje ikke akkurat elever som fjellklatrer, som Michelle, de nye retningslinjene retter seg mot. Hun ligger ikke bare på en strand på Gran Canaria.

Etter det Øyene erfarer har det lenge vært regler for fravær i grunnskolen på Nøtterøy, men de har vært håndhevet forskjellig fra skole til skole. Nå får både elever, lærere og rektorer nye, klarere retningslinjer å forholde seg til.

LES OGSÅ: Her er nye retningslinjer for permisjon i Nøtterøy-skolene

Årsaken til at rådmannen på øya tar opp saken, er at skoleadministrasjonen i kommunen har sett med bekymring på at elevfraværet øker. Permisjon fra den pliktige opplæringen har i de senere årene vokst betydelig i omfang og er hovedårsaken til det økte fraværet.

Det har vist seg å være vanskelig å gjøre noe med denne utviklingen, og rådmannen innrømmer at det ikke har vært gode nok retningslinjer for hvordan skolene skal håndtere disse søknadene.

Nye retningslinjer

Derfor har det nå kommet en presisering av hvordan søknader om permisjon fra opplæringen i grunnskolen skal håndteres i Nøtterøy kommune.

Dette skal sikre likebehandling av søknader, samt gi en mer restriktiv praksis i forhold til å innvilge permisjoner.

De nye retningslinjene for permisjon fra opplæringen i Nøtterøy kommune ble på vårparten i år behandlet politisk, før en høring ble gjennomført. I forrige uke ble de nye retningslinjene enstemmig vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur i Nøtterøy kommune. De ble igjen behandlet i formannskapet onsdag, og ble enstemmig vedtatt også der.

Gerhard Tost ser positivt på retningslinjene i skolen.

– Blir det for lett å få fri fra skolen, blir det en problematisk situasjon for både skolen og elevene. Jeg har tro på at et klart, felles reglement blir bra, sier Tost.

LES OGSÅ: Her er nye retningslinjer for permisjon i Nøtterøy-skolene