Forsvarsbygg vil fradele tomtene i den gamle leiren på Tjøme

Forsvaret er i gang med avhending av sine eiendommer både på Håøya og på Mågerø. Med bakgrunn i det har de noen innspill til den kommende kommuneplanens arealdel.