Tidligere sosialsjef frykter utstøting: – De med lavest inntekt kan bli taperne ved kommunesammenslåingen

Barnetrygden økes. Det er det ikke alle barnefamilier som får glede av.