I hvert fall ikke hvis ildsjelene der ute får ønsket sitt oppfylt.

De ønsker nemlig å bedre de sanitære forholdene på øya ved å sette inn klosetter. Avfallet fra disse vil de kverne og pumpe ut på tretti meters dyp. Og det er en langt bedre løsning enn i dag når brukerne av fyret selv kvitter seg med avfallet.

– Avfallet vil med ny løsning havne et sted strømmen er så sterk at utslippet blir blandet ut i svært store vannmengder. Det vil derfor ikke ha noen forurensende effekt, påpeker Svein Børre Wilhelmsen som har stilet søknaden til kommunen.

Høyt på ønskelisten på Fulehuk står også et anlegg for fortøyning og ilandstigning fra båter. Det skal gi bedre tilgjengelighet og sikkerhet, ikke minst når ishavsskuta «Berntine» klapper til kai.

Wilhelmsen lurer også på om det er mulig å få bruksendret et areal som tenkes brukt som kystledhytte. Arealet er på 86 kvadratmeter og er tidligere blitt benyttet som sjøbod for fyrstasjonen.