– Ikke gi oss skylda for bomringen

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

– Verden er litt vanskeligere enn over kaffekoppen en søndagsettermiddag. Nøtterøy-ordfører Bjørn Kåre Sevik mener derfor at flere burde engasjere seg i lokalpolitikken, blant annet for å oppleve at det slett ikke er så enkelt som det kan se ut til.

DEL

Selv kom han inn i politikken ved en tilfeldighet.

– Jeg skulle kjøre mor til et åpent møte der Oddvar Karlsvik skulle orientere om FrPs politikk. Det var bare oss to som var nye. Og dermed var det gjort, forteller Sevik.

Nå har han vært aktiv i kommunepolitikken i tjue år, hvorav tolv som varaordfører og nå den siste perioden som ordfører.

Kollega Per Hotvedt Nielsen derimot, var en fersking da han suste inn i lokalpolitikken for fire år siden, og tok plass direkte i ordførerstolen.

– Jeg hadde vært hobbypolitiker lenge og benyttet enhver anledning til å diskutere politiske saker, sier han.

– Jeg pleide å møte partistifteren Anders Lange når vi var ute og luftet hundene, han med dachsene sine, mens jeg hadde rottweilere. Vi bodde med bare en liten skog imellom oss. Det var interessant å lytte til Anders Lange.

– Prøvde å fjerne bommene

Nå er det tid for oppsummering av perioden som er i ferd med å gå over i historien, men også å kikke inn i en ny periode, hvis velgerne vil ha dem.

De har ulike kamper å kjempe. Per skal stå til regnskap for ikke bare hva han selv har gjort, men også hva partiet har oppnådd. Mens Bjørn Kåre skal ut i en ordførerduell med mer direkte søkelys på de enkelte ordførerkandidatene.

Begge mener at de har levert varene, også når vi konfronterer dem med at bommene, som var en viktig årsak til at det ble FrP-styre både i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, fortsatt står der.

– Vi har gjort det som var mulig, men klarte ikke å overprøve Stortinget, sier Sevik, mens han viser oss programmet før forrige kommunevalg.

– Der sto det at vi skulle gjøre det som var mulig, at det var vanskelig og at det ikke skulle stå på oss. Men det gikk altså ikke.

Hotvedt Nielsen følger opp. – Hvis velgerne vil straffe FrP, er det i alle fall vanvittig å stemme på Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, som alle har gått inn for bomring hele tiden, mener han.

– Lettere å kritisere

Sevik mener at Nøtterøy har vært et godt sted å bo de siste fire årene.

– Det har aldri vært så stor aktivitet i kommunen vår noen gang, blant annet med stadig nye bedriftsetableringer, men selvfølgelig er det ikke lett å fronte at ting går bra. Det er mye lettere å få publisitet ved å kritisere.

Tjøme-kollegaen peker på omstruktureringen av kommunen fra tre til to nivåer som et stort og vellykket arbeid.

– Det krevde mye, og det var mange som var redde for arbeidsplassene sine. Men spør virksomhetslederne i dag – de er veldig fornøyde, hevder ordføreren.

– Det ble kortere kommandolinjer, og så sparte vi sju millioner kroner.

Klare for nye oppgaver

– Hva er de store sakene for neste periode?

– Vi må få orden på Lindhøy skole. Bortsett fra det nye mellomtrinnsbygget er resten veldig dårlig. Og helt avhengig av barnetallet, må vi kanskje utvide ungdomsskolen.

Og så skal vi få til sykkel- og gangsti helt ut til verdens Ende, ikke bare til Moveien, sier Hotvedt Nielsen. Og fortsetter: – Og vi må legge til rette for barnefamiliene, ikke minst på Hvasser, der vi er bekymret for skolen. Boligbyggeprogrammet er avviklet, tomtene er der, infrastrukturen er lagt til rette, så nå er det bare å si ja.

Han har mange baller i lufta, som han gjerne vil ta ned om han får én periode til, som å utvikle det miltære Torås-området for sivile formål.

Nøtterøy kommune har allerede kjøpt veldig mye fra forsvaret, og Sevik vil gå inn for å få kjøpe skogsområdene rundt Vetan og Vardås.

– Vi vil også prøve å få kjøpt opp flere attraktive strandområder, samtidig som vi selvfølgelig vil ivareta eiendomsretten.

Og så ser Sevik det som en viktig oppgave å få gjennomført skoleutbyggingen på Teie, i tillegg til å bygge nytt sykehjem på Øhre.

– Og hva med den evig aktuelle fastlandsforbindelsen?

– Jeg mener vi må få til en Vestfjord-forbindelse, men da må vi ha en dialog med Stokke. Dette håper jeg vi skal få til, og at alternativene kan være klare til en folkeavstemning mot slutten av perioden, sier Sevik.

I likhet med Hotvedt Nielsen er han optimist før valget og klar for fire nye år.

Artikkeltags