Følte seg truet da de gikk tur på Hvasser: – Vi trodde det var fri ferdsel hele veien langsmed stranda

To personer fikk en utrivelig opplevelse da de gikk tur langs Hvasser rundt sankthanstider. Kommunen har lenge hatt planer om å innlede en dialog med grunneierne om å legge kyststien langs stranda her, men ingenting er gjort. Dermed er det fortsatt uvisst hvilke regler som gjelder for ferdselen her.