Derfor vil ikke Asbjørn ha kyststi langs eiendommen sin på Hvasser

Grunneierne er delt når det kommer til å merke en kyststi langs deres eiendommer på Hvasser.