Kyststien på Hvasser: – Det nåværende tråkket er rettsstridig anlagt

Kommunen har i høst henvendt seg til flere hytteeiere på Hvasser om å få tillatelse til å markere kyststien over deres eiendommer. Svarene fra grunneierne har i stor grad vært negative og det kan se ut til at kommunen kommer til å få en hard oppgave når det kommer til arbeidet med kyststien langs denne strekningen.