Kjersti With blir stadig spurt om å åpne kafeer i andre Vestfold-byer, men derfor er svaret alltid nei

Kjersti får stadig henvendelser fra gårdereiere i andre Vestfold-byer som ønsker at hun skal åpne With brød & kaffe også utenfor Tønsberg.