Feirer jubileum med bløtkake til alle

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

– Første pinsedag blir det bløtkake på kirkebakken til alle! Det er kapellan Tom Olaf Josephsen som sier dette i forbindelse med at Torød kirke feirer 90-årsjubileum neste uke, og at det fire dager etter selve jubileumsdagen, er festgudstjeneste i den hvite trekirken. (Foto: Tom Brodin)

DEL

– Da stenger vi alle de andre kirkene i prestegjeldet, og konsentrerer oss om familiegudstjenesten her på Torød, sier kapellanen, og gir oss et lite hefte, skrevet av Bjørg Hauer. Der kan vi lese historien om den jubilerende kirken, og som vi refererer en bitte liten del av:

Bøtlegging og basarer

Befolkningen på Torød utgjorde bortimot 25 prosent av kommunens totale innbyggetall, og de hadde mer enn sju kilometer å gå til den gamle, ærverdige Nøtterøy kirke, langs en til dels bakkete vei, som det står i en henvendelse til departementet i 1910.

Da hadde allerede en komité på ti menn og én kvinne vært i gang siden våren 1905, altså for akkurat 100 år siden.

I 1907 kjøpte de kirketomt av lærer Olav Knudsen, sønnen til Henrik Wergeland, og i 1912 ga regjeringen klarsignal til bygging.

Befolkningen satt slett ikke og tvinnet tommeltotter, men var aktivt engasjert mens de ventet på å få egen kirke. Det ble arrangert grønnsaksbasarer, håndarbeidsbasarer og diverse utlodninger som barna i kretsen stelte i stand. Dessuten var det en gjensidig avtale mellom læreren og elevene som sa at hvis de glemte bøker, ble de bøtelagt med 1 øre, mens hvis læreren røkte i skolegården, måtte han ut med 50.

70 årslønner

Arbeidene ble lyst ut på anbud, og murer J. Guldberg på Tjøme fikk i oppdrag å sette opp murene, mens byggmester Y. A. Bodin og Søn i Tønsberg skulle reise kirken, og i november 1912 tok byggekomiteens formann, Elias Wie det første spadetaket på kirketomta i et skikkelig uvær. Etter to og et halvt år, kunne så en fullsatt kirke være med på biskop Tanbergs høytidelige innvielse av kirkehuset.

Nøyaktig tre år etterpå var all gjelden betalt, og det kunne gjøres opp en endelig status som viste at kirken hadde kostet 36.550 kroner, hvorav 23.535 kroner var samlet inn blant lokalbefolkningen. Etter datidens pengeverdi var dette et stort løft for befolkningen, der familiefedrene i gjennomsnitt hadde en årslønn på 500 kroner. Resten av kostnadene ble betalt av Lena og Svend Foyns Misjonsfond, Nøtterø Sparebank og Nøtterøy kommune.

Aktiviteter idag

I en brosjyre som menigheten deler ut, fortelles det om ulike aktiviteter i Torød kirke i tillegg til gudstjenester annenhver søndag. Det spenner fra dåpsskole for 6-åringer via barne- og ungdomsklubb i samarbeid med ungdomsavdelingen av Blå Kors og speiderarbeid, til onsdagstreff og torsdagshårpleie som begge er arrangementer for eldre. De fleste av disse aktivitetene er lagt til kirkestua, som kom som et godt tilskudd i 1981. Også da var givergleden og dugnadsiveren stor, i følge heftet om Torød kirke.

Neste uke skal det altså feires 90-årsdag, og kapellan Josephsen regner med fullt hus på jubileumsgudstjenesten.

Artikkeltags