Feil i Flybåtsaken

Arne Osmundsvaag kjemper for å bruke Husvik som anløpskai. Saken har vært oppe til politisk vurdering flere ganger, og framtida i Husvik er ennå ikke avklart. Enn så lenge driver han på dispensasjon.

Arne Osmundsvaag kjemper for å bruke Husvik som anløpskai. Saken har vært oppe til politisk vurdering flere ganger, og framtida i Husvik er ennå ikke avklart. Enn så lenge driver han på dispensasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I møtereferatet for Flybåtsaken er det oppdaget en feil som nå er rettet opp.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det sto i sakspapirene at by- og arealplansjef Rita Regbo i Tønsberg kommune var kjent inhabil i flybåtsaken. Det viste seg å ikke stemme. Det hadde sneket seg inn en feil i møtereferatet fra utvalget som håndterer saken. Den feilen er nå rettet opp, og riktig møtereferat ligger på Tønsberg kommunes hjemmesider.

I forhold til at Rita Regbo er tatt av saken, og saken er gitt til leder av bydrift, byingeniør Rune Gjerden, har konstituert rådmann Geir Viksand dette å si et notat vedlagt saken:

"Saken om Flybåtens anløpssted har fått mye oppmerksomhet, også i media.Det fremgår at Flybåten AS knytter Tønsberg kommunes vedtak i saken, til by- og arealplansjef Rita Regbo.

Hun er leder for Kommuneutvikling med det overordnede ansvaret for blant annet plan- og byggesaksavdelingen. Flybåten AS har også knyttet spørsmål til Rita Regbos habilitet i saken, og det hevdes at hun handler i strid med politikernes ønsker.

Flybåten AS har fått dispensasjon til bruk av kaia med Jarlsø/Husviksiden som anløpssted. Dispensasjonen ble gitt på betingelse av at det innen 01.04.12 ble innsendt et planforslag for det aktuelle området. UBA ble orientert om det innsendte planforslaget i utvalgsmøtet den 13.04.12. De reiste på befaring for å se konsekvensene av forslaget. Som et resultat av befaringen ba UBA om at by- og arealplansjefen sendte tilbakemelding om vesentlige mangler i planforslaget. UBA ba også by-og arealplansjefen å gi tilbakemelding om at vilkårene for dispensasjon på denne bakgrunn må anses som bortfalt.

Planforslaget viser ikke på en god nok måte konsekvensene av tiltaket mht. sentrale temaer som støy og trafikk samt forurensingsutslipp fra biler og ferge.

Habiliteten til by- og arealplansjefen er vurdert og hun er funnet habil til å behandle saken.

Saken er imidlertid blitt meget personifisert i media og diskusjonsfora på nett, og mediaomtalen har etter rådmannens vurdering medført en urimelig belastning på by- og arealplansjefen.

Rådmannen ønsker på denne bakgrunn å skjerme Regbo og har fra i dag overført saksansvaret til leder av Bydrift, byingeniør Rune Gjerden.Det presiseres at Regbo kun har forholdt seg til politikernes vedtak, og har rådmannens fulle tillit i forhold til utøvelse av jobben som by- og arealplansjef."

Artikkeltags