Paul raser: Noen har merket hans strand som offentlig badeplass uten å spørre ham om lov

Merkingen fant han på et oversiktskart over badeplasser på nettsidene til Oslofjorden.com, via en link på Færder kommunes nettsider.