Her vil sivilingeniøren legge Vestfjordforbindelsen: – Billigere og mindre inngripende

Sivilingeniør Sten Hernes mener det er fullt mulig å løse Vestfjordforbindelsen uten at den går gjennom Sandefjord. Han anslår også at forslaget vil bli langt rimeligere og påvirke færre boliger enn Ramberg-Smørberg-løsningen.