Disse ungdomsskoleelevene skal skulke skolen for klimaet – vil ha med enda flere: – Når vi er ferdige med utdanningen vår kommer vi til en ferdig oppbrukt jordklode

Etter inspirasjon fra svenske Greta Thunberg ønsker elever fra Teigar ungdomsskole at så mange som mulig skal droppe skolen for å sette søkelyset på miljø og klima.