Verdier til flere hundre tusen ligger her: – Vi grodde ned av gjenglemt tøy

Av

– Vi har over 500 elever her på skolen, og som på mange andre skoler, er det mye gjenglemte klær. Det er store verdier som årlig havner hos UFF, Fretex eller andre.