Har mottatt varsel mot kommunedirektøren

Får ekstern bistand til å vurdere varsel mot kommunedirektøren.