De endelige valgresultatene er klare: Høyre mister et mandat til Venstre

Høyre går fra 11 til 10 mandater, mens Venstre ender med to.