Her er brevet som skal få Sandefjord med på utredning av Vestfjordforbindelsen

Kommunestyret i Færder har vedtatt å sende Sandefjord en formell henvendelse om utredning av Vestfjordforbindelsen.