Ungdomsrådet er kritiske til at helsesykepleiere får mer ansvar: – De har allerede nok å gjøre

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endring i kommunenses helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.