Etter seks år fikk de lov til å bygge hytte på Hvasser, og stranda skulle åpnes for alle. Da sa Fylkesmannen nei

Mot et løfte om at stranden skulle sikres for alle og at det aldri skulle bygges noe på den gamle båtbyggertomten, ga kommunen dispensasjon for å bygge ei hytte på tomten bak. Nå skal saken behandles på nytt – uten noe løfte om fordel for allmennheten.