Færder kommune risikerer tvangsmulkt etter arbeidstilsynets besøk: – Bryter arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet er ikke fornøyd med hvordan kommunen vil løse utfordringene ved omsorgsboligene