Les ordførerens 17. mai-tale

Ordfører Roar Jonstag taler om Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson, og flere andre som har formet 17.mai til den feiringen vi ser i dag.

Ordfører Roar Jonstag taler om Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson, og flere andre som har formet 17.mai til den feiringen vi ser i dag.

Her kan du lese Ordfører Roar Jonstangs 17. mai-tale i sin helhet.

DEL

Gratulerer med dagen.

Hyggelig å se dere alle! Takk til Nøtterøy musikkorps, Nøtterøy skolekorps og Skjærgårdskoret for at dere stiller opp igjen! Sang og musikk liker vi alle, og dere er med på å gjøre dagen til en festdag. Igjen kan vi feire en nasjonaldag vi er stolte av.

17. mai samler oss og er en dag for glede og feiring – og litt til ettertanke. La oss minne om Falsen med flere som på få uker jobbet frem Grunnloven vår for vel 200 år siden – med ideer om frihet, likhet og brorskap. Fullgod var den dog ikke i starten.

Vi minnes Herman Wedel Jarlsberg, sønn av ambassadøren i London, som allerede i tenårene kjempet for å få faren med på frihetsidealene etter den franske revolusjonen. Han rømte til slutt fra sin far og ble en av de mest toneangivende på Eidsvoll.

Vi minnes Henrik Wergeland som kjempet frem jødenes rettigheter 30 år senere!

Vi minnes Bjørnstjerne Bjørnson og det første barnetoget, som har vært nasjonaldagens kjære varemerke.

Vi minnes Norske kvinners Sanitetsforenings arbeid for kvinners stemmerett, som kom først i 1913. Det gikk nye 16 år før mennesker på fattigkassa fikk stemmerett.

Vi tar også med Christian Michelsen, som på klok måte forhandlet frem avtalen om å oppheve unionen med Sverige i 1905 – og Stortingspresident Carl Joachim Hambro som ved sin snarrådighet på Elverum fikk Kongen og regjeringen med fullmakter i sikkerhet over til England i 1940.

*****

Dette er min første 17. Mai tale i Færder. Det er en stor glede for meg å holde den. En flott Færder kommune har vi - fra Teie i nord til Verdens ende i sør, Færder nasjonalpark og Hvasser i øst og Veierland i vest.

Med sterk vilje til å lykkes og med god støtte av de to rådmennene og resten av administrasjonene og tillitsvalgte, ble Tjøme kommune og Nøtterøy kommune slått sammen. Et meget omfattende og krevende arbeid.

Åpenhet, likeverd, raushet og forståelse for hverandres ståsted ble lagt til grunn i forhandlingene. Disse viktige verdiene opplevde jeg ble fulgt opp på en meget god måte.

Det var enighet om at den nye kommunen skal ha gode og likeverdige tjenester, sørge for et attraktivt og godt bosted, der strandsonen og øygruppens unike natur og miljø skal tas godt vare på. Betydningen av frivillig arbeid ble tydelig markert. Frivilligheten bidrar til et levende, godt og trygt samfunn og ofte med egenverdi for den som deltar. De bidrar godt til inkludering. Alle trenger vi å tilhøre en flokk.

Hvor sterkt frivilligheten står i Færder fikk ordføreren en opplevelse av i Tjømehallen tidligere i vår, med fullsatt sal av entusiaster og ildsjeler som sto på for sine lag og foreninger. Det gjorde sterkt inntrykk. Og 24. mai arrangerer frivillige Færderball i Nøtterøyhallen for kommunens eldste innbyggere.

****

Det er skyer på den demokratiske himmel. Tabloidisering, den raske og overfladiske kunnskapsformidlingen og sosiale medier der sannheter og usannheter er vanskelig å skille, stiller nye krav til politikere, media og ikke minst til velgerne. Det kan være en demokratisk utfordring.

Samtidig – og det er vel det viktigste – sosiale medier gir jo nye og fine kommunikasjonsmuligheter - også med mulighet for å gi uttrykk for sin mening på enkel måte, som har en demokratisk verdi.

****

17. maitradisjoner står sterkt og jeg vil takke 1. mai komiteen som viselig har videreført gode tradisjoner både på Tjøme og Nøtterøy i programmet for dagen. Så ønsker jeg dere alle en riktig god 17. mai i Færder – med vind i seilene!

Roar Jonstang

Artikkeltags