(Romerikes Blad)

For første gang er det nå over 1.000 personer som er over 100 år gamle i Norge.

– Det er mange som når en ekstrem høy alder, og det blir nok mer og mer vanlig framover, sier aldringsforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet til P4.

På 1970-tallet var det veldig få nordmenn som levde i 100 år, men nå ser det altså ut til at vi pusher den øvre grensa framover.

– Det finnes studier på hvor gamle vi faktisk kan bli. Verdens eldste person er 122 år og ingen har blitt eldre enn det, derfor tror man at maximum ligger der, sier Strand.

Folk kan selv bidra til at de får en bra alderdom med god helse.

– Stump røyken, spis sunt, tren og vær aktiv på sosiale arenaer, oppfordrer aldringsforskeren. (ANB)