De har solide inntekter på ditt daglige brød – men én kjede skiller seg ut

Meny-kjøpmennene i distriktet er i en særklasse på inntektssiden.