Fylkesmannen: Kommunen hadde ikke rett til å nekte millionærarving byggetillatelse

Kommunens vedtak om avslag er opphevet. Saken må dermed behandles på nytt. Om og hva det eventuelt det blir av bygging, er likevel usikkert.