To år med stengt port på Solnes Brygge. Nå ønsker ny byggherre å overta

Boligprosjektet veltet da Tønsberg-selskapet gikk konkurs. Men nå er et nytt firma interessert i å ta over her.