Nå har de sendt kjøpstilbud til kommunen for å overta Grindløkken skole

– Et fast tilholdssted er en forutsetning for et godt og kontinuerlig arbeid for alle frivillige organisasjoner.