Yacht til 1,5 milliarder vekket oppsikt utenfor Ringshaug

– Han har litt penger han som eier den.