Venter hundrevis av båtskader i vinter

Senhøst og vinter er kanskje ikke det de fleste forbinner med båt. Men forsikringsselskapene mener dette er en tid der det oppstår en rekke skader på fritidsbåter som kunne vært unngått.