Avslørte mye snusk

Underdirektør i Skatt sør, Ove Roar Buan, beskriver resultatene fra aksjonen som nedslående, men ikke overraskende.

Underdirektør i Skatt sør, Ove Roar Buan, beskriver resultatene fra aksjonen som nedslående, men ikke overraskende.

Artikkelen er over 5 år gammel

Skattetaten har kontrollert restauranter og spisesteder i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Salg, og spesielt kontant betaling som ikke registreres på kassen, manipulasjon av kassen og utskrifter som blir borte, er noen av triksene useriøse aktører i restaurantbransjen bruker for å unndra skatt og avgift, opplyses det i en pressemelding som Skatt sør har sendt ut i etterkant av kontrollen.

Det var fredag den 22 juni det ble gjennomført en uvarslet kontroll hos 29 spisesteder i Tønsberg-området. I forkant av aksjonen hadde skattetatens kontrollører anonymt gjennomført kjøp på stedet og på fredag ble det blant annet kontrollert om disse kjøpene var riktig registrert på kassa.

Formålet med kontrollene var å undersøke rutiner for salgsregistrering, nærmere bestemt bruk av kassaapparater og kassaoppgjør. Kontrollene er et ledd i en landsdekkende satsing innenfor området kontanthandel. Bakgrunnen for satsingen er risikoen for at omsetning som skjer med kontanter blir holdt utenfor regnskapet.

- Erfaringer fra tilsvarende kontroller tidligere viser at det er et gjentakende behov for oppfølging, slik at seriøse virksomheter kan drive etter de ramme- og konkurransevilkår som er forutsatt. Når virksomhetene har manglende kassekontroll og dokumentasjon av omsetning , kan det også være et signal om at ansatte blir avlønnet svart, og de ansatte vil ha muligheten til selv å lure noe av omsetningen i egen lomme. Et godt råd til kundene er derfor å betale med kort og be om kvittering slik at omsetningen blir registrert, mener Skatt sør.

I forbindelse med aksjonen opplevde kontrollørene på tre av stedene at personer ”stakk” fra stedet når de forsto at det var kontroll.

- Resultatene av aksjonen må betegnes som nedslående, men ikke overraskende, mener Skatt sør.

For hele 25 av stedene ble det avdekket feil eller mangler i rutinene i forhold til registrering av omsetning på kassaapparatene.

For 13 av de besøkte virksomhetene ble gjennomførte kjøp ikke gjenfunnet som riktig registrert på kassa. For 22 av virksomhetene ble det avdekket differanser mellom oppbevart kontantbeløp i kassa og kontantbeholdning iht. registrert salg på kassaapparatet.

På tre av stedene som ble besøkt var det altså folk som ”stakk” fra stedet når de forsto at det var kontroll.

- Kontrollen av de ansatte i virksomhetene viste også at bare ca 50% var innmeldt i arbeidstakerregisteret, at mange manglet arbeidskontrakt og at mange heller ikke kunne fremvise gyldig ID. Skattetaten anslår at det hos minimum 10 av virksomhetene er påvist forhold som vil medføre anmeldelse.

Etterarbeid pågår nå for å avdekke omfanget av unndragelsene, de avgifts- og skattemessige beløp. Dette vil bestå av analyse av innhentet materiell, fullstendig bokettersyn og oppfølgingsbesøk.

I aksjonen deltok kontrollører både fra skatteoppkrever og skatteetaten.

Artikkeltags