“Inn på tunet” er et tilrettelagt og kvalitetssikret velferdstilbud på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr meningsfulle aktiviteter som skal gi en opplevelse av mestring, utvikling og trivsel for brukerne.

Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommune har nå gått sammen om prosjektet “Nytt dagaktivitetstilbud til yngre personer med demens” hvor de ønsker å prøve ut et Inn på tunet-tilbud. Tjenesten legges altså til Bjørnebu gård som ligger i naturskjønne omgivelser på Føynland i Nøtterøy kommune.

- Prosjektet har som mål å prøve ut aktiviteter som er landbruks- og kystrelatert i samarbeid med brukergruppen, frivillige, andre offentlige instanser og næringslivet. Gården oppfyller kommunenes krav til drift, og kan fra oppstart tilby en rekke spennende og meningsfulle aktiviteter, opplyses det i en pressemelding.

- Tilbudet på Bjørnebu gård er for yngre, hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt eller mistanke om dette, i tidlig fase. Personen må kunne nyttiggjøre seg av sosial stimulering og aktiviteter i fellesskap med andre. Tilbudet er fortrinnsvis for personer som er yngre enn 65 år, men funksjonsnivå er mer avgjørende enn alder. Man må for eksempel kunne gå ved egen hjelp og kunne gå i trapper, opplyses det.

For å kunne benytte seg av tilbudet på Bjørnebu gård må man først søke tildelings-/tjenestekontoret i sin kommune om plass.