278 uten jobb på øyene

Artikkelen er over 5 år gammel

Ved utgangen av juni sto 49 personer uten jobb i Tjøme kommune og 229 i Nøtterøy kommune.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det utgjør henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent av arbeidsstokken.

Her er kommentarene fra NAV:

Ved utgangen av juni var det registrert 3.500 helt ledige i Vestfold. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken mot 2,4 prosent for landet. Ledigheten i fylket er nå 4 prosent lavere enn for ett år siden, og vi har fått en reduksjon innen de fleste yrkesområder, sier fungerende fylkesdirektør Toril Aas.

Arbeidsledigheten i fylket har gått ned i 10 av 15 yrkesområder. Størst er reduksjonen innen bygg og anlegg med 22 prosent. Blant meglere og konsulenter er det 20 prosent færre ledige og for akademiske yrker 17 prosent færre. Økning i ledigheten er størst innen barne- og ungdomsarbeid med 49 prosent, en yrkesgruppe med høy økning i ledigheten over tid.

Det er gledelig å notere at langtidsledigheten går ned. Den utgjør nå 24 prosent og var 10 prosent lavere sammenlignet med juni måned i 2011, sier Toril Aas.

Andelen langtidsledige utgjør 24 prosent. Vi merker også at de som har gått lengst ledige utgjør den største reduksjonen i ledigheten. Noen yrkesgrupper sliter imidlertid med høyere andel langtidsledige enn andre. For ledige med bakgrunn fra bygg og anlegg er andelen langtidsledige 29 prosent.

I alt meldte det seg 915 nye arbeidssøkere i løpet av juni i år. Det tilsvarer en økning med 22 prosent fra samme måned i fjor. Tilgangen arbeidssøkere kan variere fra måned til måned. Gjennomsnittet for de 4 siste månedene viser en reduksjon i tilgangen på nye arbeidssøkere med 6 prosent sammenlignet med fjoråret. 90 prosent av de nye arbeidssøkere er helt ledige.

Det er færre ledige stillinger i markedet enn det normalt pleier å være på denne tiden av året, sier Aas. I løpet av juni registrerte vi 624 stillinger. Det er 18 prosent færre stillinger enn for juni i fjor. For de 4 siste månedene har det i gjennomsnitt vært 731 ledige stillinger, og det er 24 prosent færre stillinger enn i samme periode året før. Nedgangen i antall ledige stillinger er mest merkbar innen butikk- og salgsarbeid, ingeniør- og ikt-fag, reiseliv og transport og undervisning.

Artikkeltags