Oslo kommune vil sikre tilgjengeligheten til fjorden - kjøper opp strandeiendommer på Nordstrand

I FJORDKANTEN: Oslo kommune eier mange strandtomter langs Mosseveien. Det nyeste kjøpet er Mosseveien 201 c, som har byttet farge fra rødt til beige etter at dette bildet ble tatt. Også den grønne bygården og det brune huset er i kommunens eie.

I FJORDKANTEN: Oslo kommune eier mange strandtomter langs Mosseveien. Det nyeste kjøpet er Mosseveien 201 c, som har byttet farge fra rødt til beige etter at dette bildet ble tatt. Også den grønne bygården og det brune huset er i kommunens eie. Foto:

Oslo kommune eier allerede veldig mange av strandtomtene langs Mosseveien. Nå har de kjøpt enda et hus i fjordkanten på Nordstrand.

DEL

(Nordstrands Blad) NORDSTRAND: I fjor høst ble en gammel villa i fjordkanten på Nordstrand lagt ut for salg for i underkant av 16 milioner kroner, og kort tid etter ble eiendommen solgt under takst - for 14,2 millioner kroner. I desember ble det registrert eierskifte, som viser at det er Oslo kommune som er kjøperen.

130 år gammel fjordidyll

Huset som nå er i kommunens eie har adresse Mosseveien 201c og ligger mellom Nordstrand bad og Vølund/Sæterstranda.

Boligen er rundt 130 år gammel, og var opprinnelig et landsted. Huset har vært brukt som bolig siden 1892, har et bruksareal på 340 kvadratmeter, nesten 1 mål tomt og ligger helt nede ved vannkanten. Boligen er registrert som enebolig, men er delt inn i tre leiligheter.

Vil leie ut huset og øke tilgjengeligheten i strandsonen

Oslo kommune bekrefter til Nordstrands Blad at de har kjøpt Mosseveien 201c. Det er nærmere bestemt Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som kjøpte eiendommen i november 2019 på vegne av Bymiljøetaten (BYM).

- BYM ønsker å sikre at strandsonen blir tilgjengelig for allmennheten i et fremtidig perspektiv. I påvente av de langsiktige planene er EBYs plan å leie ut boligen. Nå jobber vi med å gjøre den utleieklar og tar sikte på å ferdigstille dette arbeidet mot sommeren, opplyser kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tobiassen Faane i EBY.

Bymiljøetaten har ennå ikke bestemt hvordan eiendommen vil bli benyttet fremover.

- Vi er opptatt av å prøve å få til økt tilgjengelighet til strandsonen, blant annet med sikte på å få en sammenhengende kyststi. Å skaffe denne eiendommen var et ledd i den strategien. Det er fortsatt behov for å bedre adgangen til strandsonen langs hele Mosseveien. Hva som skjer med denne eiendommen nå, vil vi måtte komme tilbake til, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i BYM.

MOSSEVEIEN 201C: På tampen av fjoråret kjøpte Oslo kommune denne eiendommen for 14.2 millioner kroner. Båthuset i forgrunnen hører ikke med.

MOSSEVEIEN 201C: På tampen av fjoråret kjøpte Oslo kommune denne eiendommen for 14.2 millioner kroner. Båthuset i forgrunnen hører ikke med. Foto:

Når en eventuell sammenhengende kyststi langs Mosseveien fra Fisker Syversens vei til Fiskevollen kan bli realisert er usikkert.

Strekningen ligger inne som planlagt kyststrekning i Kommuneplanens arealdel, under blågrønn struktur (se kartet).

Kyststien er definert som fremtidig turdrag (prinsipptrasé) blant "vassdrag, eksisterende og fremtidige turveier, områder med behov for park, prinsipplassering av fremtidige parker, fremtidige turdrag, fremtidige elver og bekker".

Et tredvetalls eiendommer i vannkanten

Dette er ikke første gang kommunen slår til når en strandeiendom i området en sjelden gang legges ut for salg.

Foruten friområder som Nordstrand bad, Sæterstranda og Katten, eier kommunen allerede seks av de åtte bebygde nærmeste naboeiendommene til Mosseveien 201c.

Kommunen eier dessuten svært mange av de andre husene og tomtene i fjordkanten langs Mosseveien på strekningen mellom Nedre Bekkelaget og Ljan. Noen er kjøpt de senere år, andre har de eid lenge.

Klikk på kartet under for å se hvilke eiendommer som er kommunale:

I en oversikt over kommunale eiendommer kan man se at et tredvetalls eiendommer i vannkanten på omtalte strekning eies av henholdsvis Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Det dreier seg om alt fra friområder og båtfester til digre trevillaer med brygger, med adresse både til Mosseveien og Fisker Syversens vei. Mange av husene brukes i dag som kommunale boliger, mens Mosseveien 223 nylig ble stilt til disposisjon for krigsveteraner.

MOSSEVEIEN 223: Den gule villaen i midten av bildet er en av flere strandeiendommer som eies av Oslo kommune. I fjor stilte de den til disposisjon for krigsveteraner.

MOSSEVEIEN 223: Den gule villaen i midten av bildet er en av flere strandeiendommer som eies av Oslo kommune. I fjor stilte de den til disposisjon for krigsveteraner. Foto:

Artikkeltags