Det er Oslofjordens Friluftsråd glad for.

- Vi har i flere år ønsket et obligatorisk småbåtregister som vil gjøre det enklere å finne eier. Vrakbåter er en betydelig kilde til plast og annen forurensing i havet. Ofte kan det også være svært ressurskrevende å få vrakene fjernet. Både fysisk, men også juridisk, kan det fort ende opp som et svarteper-spill. Med én million småbåter i Norge er det på høy tid, kommenterer friluftsrådet.

Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran opplyser at flere organisasjoner ønsker et obligatorisk småbåtregister.

- Det kan være gode grunner til å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalitetsbekjempelse. Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem. Samtidig må vi vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den obligatoriske registreringsplikten, eller om eksisterende obligatoriske og frivillige registre er nok, uttaler Skjæran på regjeringen.no.

(Saken fortsetter under bildet)


Det finnes altså anslagsvis én million fritidsbåter i Norge. Etter dagens regelverk skal båter med største lengde 15 meter eller mer registreres i Sjøfartsdirektoratets skipsregister. Redningsselskapet har også et frivillig småbåtregister.

-Det er på høy tid å ta tak i det store forurensningsproblemet gamle småbåter utgjør. Et obligatorisk småbåtregister vil gjøre at båter kan spores tilbake til sine eiere, og dermed bidra til å redusere omfanget av forlatte og dumpede småbåter. Dette vil derfor være et godt tiltak for å redusere forsøpling og forurensning, og er i tråd med forurenser betaler-prinsippet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

-Vi skal vurdere effektene og den eventuelle innretningen av et slikt obligatorisk register og deretter konkludere, sier Skjæran.

Arbeidet starter nå og vil være et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.