Ber om at noe gjøres med veien ned til stranda: - Den er i slett stand

- Det kjøres uforsvarlig fort i Øraveien. Fartsgrensen er satt til 30 og 40 kilometer i timen– noe som i utgangspunktet er for fort på en så smal vei. Det oppstår daglig nesten-ulykker, mener en beboer i veien.