Fem tiltak mot mobbing

Mathias Willassen Hanssen er en aktiv politiker, og en av hans hjertesaker er kampen mot mobbing.

Mathias Willassen Hanssen er en aktiv politiker, og en av hans hjertesaker er kampen mot mobbing. Foto:

Mathias Willassen Hanssen (Høyre) har fem tiltak han mener må settes inn mot mobbing.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerVG skrev i dag om at flere elever opplever mobbing enn det elevundersøkelsen har vist. Voksne legger ikke merke til mobbingen, og det er estimert at 39.000 elever mobbes.

LES OGSÅ: Vil straffe den som mobber

LES OGSÅ: Stiller spørsmål om mobbing

Man får straff hvis man slår ned noen, straff dersom man kjører for fort i trafikken, og utgjør en stor trussel for andre, men hvis man mobber er det helt motsatt i Arbeiderpartiets øyne.

Med Arbeiderpartiets anti-mobbepolitikk må mobbeofferet bytte skole – ikke mobberen. Det er elever som allerede er redde når de går på skolen. Det er så urettferdig og meningsløst – og det er en politikk som ikke tar mobbeofre på alvor. Om man mobber andre, så mener Høyre at det er en selvfølge at mobberen skal bytte skole. Ikke den som blir mobbet.

Dette har bidratt til at dagens regjering har måttet gjøre store endringer i landets antimobbe-politikk. Men da må kunnskapsministeren lytte til oss. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer om noen uker med regjeringens tiltak mot mobbing som skal legges frem til behandling i Stortinget. Derfor håper vi han vurderer følgende punkter fra oss om en bedre og mer helhetlig antimobbe-politikk:

1. Barneombudet skal kunne sanksjonere mot skoler som ikke gjør nok for å stoppe mobbing. Dette er i dag fylkesmannen sitt ansvar. Fylkesmannen behandler mange andre klagesaker. Mobbing er i en særklasse. Derfor skal barneombudet ha dette på sitt bord. Skoler som ikke tar ansvar skal få dagbøter

2. At skolene som hovedregel skal delta i et anti-mobbeprogram

3. Sette inn ressurser til områder og skoler hvor det er hyppigst tilfeller av mobbing

4. Rektorutdanning – innføre en rett og plikt til rektorutdanning. Mobbing er skoleleders ansvar. Derfor trenger man tydelige og kompetente ledere i skolen

5. Oppfølging av mobbetilfeller. Vi vet at mobbeofre er mer tilbøyelige til å bli mobbere selv. Mobbeofre og mobbere må følges tettere opp i ettertid, så de ikke faller utenfor. 

- Mobbing ødelegger læringsmiljøet og fremtiden til elevene. Det er en krise for den enkelte og en stort kostnad for samfunnet.

- Noen skoleområder har flere tilfeller med mobbing enn andre. Dette må kartlegges og det må settes inn ressurser for å stoppe mobbingen i disse områdene. I enkelte steder i landet blir medelever hengt ut fordi de ikke gir etter for gruppepress. Det er ikke greit og må stoppes.

- Barneombudet må behandle mobbesaker – ikke fylkesmannen. Fylkesmannen har så mange andre klager som skal behandles at man byråkratiserer hele antimobbearbeidet. Barneombudet burde ha dette som en førsteprioritet og vi må gi de nødvendige verktøyene så antimobbearbeider intensiveres.

- Samfunnet må sende et signal til skolene om at antimobbearbeid skal prioriteres. Skoler som ikke gjør noe med mobbesaker skal bøtelegges. Det bør være et minstekrav.

Med vennlig hilsen Mathias Willassen Hanssen

Fylkesleder, Vestfold Unge Høyre

Kommunestyrerepresentant, Nøtterøy Høyre

Kandidat til stortingsvalget 2017, Vestfold Høyre 

Artikkeltags