Teie-boliger: - Du ser ikke at det er en liten logisk brist her? Først skryter du av planene, så vil du endre vinduene, så vil du beholde nummer 14?

Leilighetsplanene i Arenfeldtsvei 12 og 14 på Teie har vært gjenstand for diskusjon mange ganger, og det ble det også da politikerne skulle behandle rammetillatelse og estetikk.

Artikkeltags