Nå søker de om bryggeplattingen - på 30 kvadratmeter istedet for 138

I Bjønnhueveien 18 sør på Nøtterøy har det over lengre tid pågått en bryggesak. Nå søkes det om riving, og oppføring av en ny, mindre platting.