866 kommende videregående-elever har søkt seg til Færder neste skoleår. Skolen har i år oppgitt 724 elevplasser. Strømmen presiserer at tallene vil endre seg, og at valgene fra søkerne aldri passer helt overens med hvilke skoleplasser skolene har, slik at de ikke nødvendigvis får fylt opp helt totalt sett.

– Men at minst 150 som har oss på førstevalg ikke kommer inn, er riktig, og det blir helt sikkert flere, sier han.

De siste to årene har det vært økning i de totale søkertallene sammenlignet med tidligere år, men Strømmen gleder seg aller mest over økningen i noen av yrkesfagene.

– I et nasjonalt perspektiv søker for mange studiespesialiserende utdanningsområde, og vi har en overflod av studenter som tar en mastergrad i humanistiske fag. Markedet etterspør yrkesfag og fagbrev. På fylkesnivå har det ikke vært noen økning til yrkesfag, men vi har hatt god økning til det her, så noen store og positive hjul er i sving, tror Strømmen.

– Ungdommene trives

Når tallene nå går opp, tror han det er flere årsaker til det.

– Svingninger i markedet har selvfølgelig litt å si. I tillegg tror og hører jeg at vi er i ferd med å få et bedre rykte som skole. Vi har både bedre resultater på Elevundersøkelsen og økte gjennomføringstall, forteller Strømmen.

Mens det i 2013 var rundt 67 prosent som gjennomførte videregående skolegang på Færder, var det i fjor økt til rundt 78 prosent. Elevundersøkelsen viser i flere år på rad de høyeste scorene i fylket på blant annet trivsel, motivasjon, støtte fra lærerne og mestring.

– Det har vært en kjempeutvikling. Forskning viser at god trivsel og relasjon til lærerne gir effekt på læringen. Jeg mener det gjøres en god jobb her, og det er jeg sikker på at er én av faktorene bak tallene. Vi har jobbet godt med relasjonsarbeid i alle avdelinger og hatt dette som et prioritert satsningsområde i utviklingsplanen for skolen. Den beste markedsføringen vi kan ha, er ungdom som sier at de trives på skolen vår, mener Strømmen.

De aller første årene som Færder var samlokalisert på Kaldnes i splitter nye lokaler, merket de ikke så stor forskjell i tallene, men nå kan det begynne å virke inn.

– Vi har nye, moderne lokaliteter for yrkesfagene, med oppdatert utstyr i verkstedene. Jeg tror det har en sammenheng med søkingen, og det høyner også statusen til yrkesfagene generelt, tror Strømmen.

(saken fortsetter under bildet)

 

Svarer til forventningene

Inne i ett av verkstedene finner vi Markus Larsen Nergård (17) og Herman Melvold (17), to av de 28 elevene som går kjøretøy-linja. I lokalet med best utsikt til kanalen, finnes personbiler fra dem som kommer direkte fra verksted, til dem av noe eldre sort. Markus tar ut verktøy fra et skap som er nytt av året. Nettopp verktøyet hadde Markus hørt rykter om.

– Jeg har kamerater som sa det var bra med utstyr her. Jeg gikk yrkesfaglig fordypning i Sandefjord, og hadde lyst til å søke her. Det er gode lærere og jeg er veldig fornøyd, forteller han.

Herman bor i Re og fant ikke linja han ønsket seg der. I 10. klasse var han på besøk på Færder.

– Jeg liker ikke så godt klasserom hele uka, jeg ville gjøre noe praktisk. Dette er en ny skole og det har ganske mye å si. Man blir mer motivert til å lære når alt er nytt, tror han.

Lære har de to gjort. I løpet av året har de også hatt praksis i bedrift, og om noen måneder er de på vei ut i hver sin lærlingplass på bilverksted.

– Lærerne har mye kompetanse, og du kan lære mye om du selv er villig til det. Vi må ha en del teori her også, for vi må vite hva vi gjør, sier Markus.

At flere ønsker seg til deres skole, er de to fornøyde med.

– Det er bare bra om snittet kommer høyere opp. Da blir det ikke en daff klasse med folk som ikke er interessert i det vi driver med, synes Herman.

Faglærer på kjøretøy, Tony Voje, opplyser om at over 90 prosent får seg lærlingplass. Også han opplever høy trivsel.

– Vi kunne startet et bilverksted her og fått det godkjent, det er ikke alle verksted som er like godt utstyrt, smiler han.

(saken fortsetter under bildet)

 

– Helt greit å jobbe litt

På Færder er det 60 prosent yrkesfag og 40 prosent studieforberedende tilbud. Det er mange retninger som har solid oversøkning, og ett av dem er nettopp kjøretøy.

– Der har vi ikke vært vant med det. På bygg og anleggsteknikk har vi også en gledelig økning, og det har tidligere vært et utsatt område som nå har fått et oppsving. Kunst, design og arkitektur har vært populært siden vi startet opp med dette i 2015, og det er fortsatt økte innsøkingstall til det. Dette gjør at vi beholder et trykk og fagene får en viss status. Vi har også en positiv utvikling i innsøkingstallene for påbygging til generell studiekompetanse.At det blir slik at man faktisk må jobbe litt for å komme inn på Færder, er helt greit, synes Strømmen.

Det er kun et par tilbud som mangler nok søkere for neste skoleår, nemlig design og tekstil, samt kulde og varmepumpeteknikk, begge videregående 2-tilbud. Framover vil tallene bearbeides.

LES OGSÅ: Ordførerne doblet lønna til rådmannen: – Det var slik vi gjorde det på Tjøme

Søker om sperring i fem nye år