Det var trafikksikkerhetsprisen speiderne da kunne ta med seg hjem til øyene.

I år kom det inn flere gode søknader til Statens vegvesen til denne prisen, men det var 3. Nøtterøy speidergruppe som pekte seg ut spesielt.

- Speiderforeningen har lenge hatt fokus på trafikksikkerhet, og de inspirere og motiverer trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold, opplyser Nøtterøy kommune.

Prisen, som består av en akvarell av kunstneren Eldar Parr og fem tusen kroner, fikk de for sitt arbeide med trafikksikkerhet på speider-måten.

Nøtterøy kommune ønsker å bli en «Trafikksikker kommune» og ett av kriteriene for å oppnå det er å stimulere lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet.

For å imøtekomme dette kriteriet har kommunen satt i gang trafikksikkerhetskampanjen «Verdifull transport». De som er med må blant annet innføre en reisepolicy der disse viktige kravene tilfredsstilles:

• Vi bruker sykkelhjelm og sykkelen er i tilfredsstillende stand

• Vi bruker refleks

• Vi bruker bilbelte

• Vi tilpasser farten etter forholdene og respekterer fartsgrensen

• Vi bruker ikke mobiltelefon bak rattet

Dette er jo egentlig noe alle burde forholde seg til. Tenk på det neste gang du ferdes i trafikken!