Båtpuss 2019: Dag bruker båten til fiske og fugletitting

Av

Vi har tatt en runde i båthavnene og snakket med noen av dem som er tidlig i gang med båtpussen. En av dem er Dag Amundsen.