Kirsti er godt fornøyd med våren - fikk publikum til Nøtterøy fra Kristiansand en snøfull kveld

Vårprogrammet i Nøtterøy Kulturhus rommer mindre enn høstens, men det har vært en rekke godbiter som har trukket publikum likevel.