For 27 år siden fikk de muntlig ja fra kommunen til å bygge på. Nå kan de bli tvunget til å rive deler av hytta

Fylkesmannen anbefaler Færder-politikerne å avslå søknaden om dispensasjon fra forbudet om bygging i strandsonen i Buktaveien 35 på Nøtterøy. Her ligger det ei hytte som Færder-rådmannen mener er ulovlig påbygget. Hvis politikerne velger å si ja til søknaden, varsler Fylkesmannen klagesak.

Artikkeltags