Sjekk hva eieren vil erstatte denne hytta med!

I dag står det en enkel hytte med brønn og et par uthus på den sjønære tomta ved Vestfjorden, men eieren har lyst på noe helt annet der.