Fylkesmannen sa nei, men eier får bygge vegger på båthuset i strandsonen

I Nedre Fjærholmvei 80 på Føynland, er det søkt om flere tiltak på eiendommen som i dag brukes som fritidseiendom.