Var Borgheim Sør et vendepunkt?

Av

Da vi etter 17 år greide å stoppe planene om varehus og blokker på Borgheim Sør, så ga det håp om at dette skulle bli et vendepunkt. Det tentes et håp om en ny politikk for å bevare strender, skog og jorder i kommunen vår. Da blir i så fall Format Eiendoms planer om å bygge over 300 boliger i strandkanten ved munningen av Bruabekken, den første prøvesteinen på om håpet er realistisk.